Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. TOEPASSELIJKHEID

1a De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en werkzaamheden van Fitness Adventure.

1b Bij het inschrijving en/of betaling van een training gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van Fitness Adventure.

1c Fitness Adventure kan deze Algemene Voorwaarden van ten alle tijden wijzigen. Bij eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zal Fitness Adventure vooraf aankondigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is ten alle tijden beschikbaar op de website.

2. ALGEMEEN

2a Fitness Adventure kan het leveren van diensten weigeren aan de klant bij het niet nakomen van de Algemene Voorwaarden.

3. PERSOONSGEGEVENS

3a Inschrijfformulieren dienen naar volledig en naar waarheid ingevuld te worden.

3b Fitness Adventure verzamelt persoonsgegevens van klanten voor het bijhouden van haar ledenbestand en zal deze strikt vertrouwelijk in behandeling nemen.

4. AANSPRAKELIJKHEID

4a Deelname aan alle lessen, cursussen en workshops bij Fitness Adventure is geheel op eigen risico van de klant. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden geeft de klant aan op de hoogte te zijn van het eigen risico en dit te aanvaarden. Fitness Adventure is dus niet aansprakelijk voor letsel, verlies, diefstal of schade als gevolg van het volgen van een training.  Eventueel meegebrachte kinderen zijn geheel voor risico van de verantwoordelijke ouder en/of begeleider.

4b Verlies van of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van Fitness Adventure en/of de eigenaar van de te gebruiken locatie door toedoen van een klant zullen ten alle tijden verhaald worden op de veroorzaker.

5. LESSEN

5a De klant kan lessen volgen op basis van een losse lessen. Het aanmelden voor een les gaat via info@fitnessadventure.nl of Whatsapp +31(0)641435746.

5b De les gaat door bij minimaal 3 deelnemers.

5c Uiterlijk 6 uur voor aanvang van de les zal bepaald worden of de les doorgaat. Tot 10 minuten voor aanvang van de les kan je je nog aanmelden, mits er 3 uur van te voren al genoeg aanmeldingen zijn. Fitness Adventure zal vóór aanvang van les contact met de klant opnemen om deze op de hoogte te stellen van de annulering.

5d Fitness Adventure zal er alles aan doen om de les volgens planning/afspraak door te laten gaan, maar behoudt zich het recht om een geplande les te annuleren als gevolg van overmacht of bij te weinig deelnemers. Fitness Adventure zal vóór aanvang van les contact met de klant opnemen om deze op de hoogte te stellen van de annulering. De te vervallen les kan worden ingehaald op een ander lesuur in diezelfde maand. Restitutie van het lesgeld en les tegoed is niet mogelijk.

6. PRIJZEN, BETALING & PRIJSWIJZIGINGEN

6a Na aanmelding voor een les is de klant verplicht het verschuldigde lesgeld te betalen vóór aanvang van de (eerste) les. Dit gebeurt via bankoverboeking.

6b Wanneer de klant niet aan de betalingsvoorwaarden heeft voldaan behoudt Fitness Adventure het recht om de klant dienst te weigeren.

6c Fitness Adventure behoudt zich het recht om prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen worden vooraf aangekondigd op de website en/of per e-mail.

7. VERZUIM & VAKANTIES

7a Fitness Adventure behoudt zich het recht gesloten te zijn op officiële feestdagen en mogelijk in vakanties een beperkt lesrooster te hanteren. Dit zal vroegtijdig kenbaar worden gemaakt op de website en/of via e-mail.

7b Bij langdurige ziekte c.q. blessure kan de klant op vertoon van een medische verklaring en in overleg met Fitness Adventure de les tegoed tijdelijk deactiveren. Eerst word er gekeken of er een alternatieve les is binnen het Fitness Adventure aanbod die wel te volgen is met de blessure.

8. PROEFLES EN LOSSE LESSEN

8a De klant kan deelnemen aan een geplande training door zich vooraf aan te melden bij Fitness Adventure en het verschuldigde bedrag te betalen. Inschrijving voor een proefles kan via een mail naar info@fitnessadventure.nl.

8b Het annuleren van een inschrijving voor een proefles of losse lessen zijn niet mogelijk. Na betaling is de inschrijving definitief. Restitutie is niet mogelijk.

Fitness Adventure – www.fitnessadventure.nl – info@fitnessadventure.nl