Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. TOEPASSELIJKHEID

1a De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en werkzaamheden van Fitness Adventure.

1b Bij het online inschrijving en/of betaling voor een losse les, rittenkaart, cursus en workshop gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van Fitness Adventure.

1c Fitness Adventure kan deze Algemene Voorwaarden van ten alle tijden wijzigen. Bij eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zal Fitness Adventure vooraf aankondigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is ten alle tijden beschikbaar op de website.

2. ALGEMEEN

2a Fitness Adventure kan het leveren van diensten weigeren aan de klant bij het niet nakomen van de Algemene Voorwaarden.

3. PERSOONSGEGEVENS

3a Online inschrijfformulieren dienen naar volledig en naar waarheid ingevuld te worden.

3b Fitness Adventure verzamelt persoonsgegevens van klanten voor het bijhouden van haar ledenbestand en zal deze strikt vertrouwelijk in behandeling nemen.

4. AANSPRAKELIJKHEID

4a Deelname aan alle lessen, cursussen en workshops bij Fitness Adventure is geheel op eigen risico van de klant. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden geeft de klant aan op de hoogte te zijn van het eigen risico en dit te aanvaarden. Fitness Adventure is dus niet aansprakelijk voor letsel, verlies, diefstal of schade als gevolg van het volgen van een les of workshop. Dit geldt tevens voor de open trainingen en pole jams. Eventueel meegebrachte kinderen zijn geheel voor risico van de verantwoordelijke ouder en/of begeleider.

4b Verlies van of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van Fitness Adventure en/of de eigenaar van de te gebruiken locatie door toedoen van een klant zullen ten alle tijden verhaald worden op de veroorzaker.

5. LESSEN

5a De klant kan lessen volgen op basis van een losse les of een rittenkaart. Het aanmelden voor een les gaat via het aanmeldsysteem is verplicht en gaat via een persoonlijk account.

5b De les gaat door bij minimaal 3 deelnemers.

5c Uiterlijk 6 uur voor aanvang van de les zal bepaald worden of de les doorgaat. Tot 10 minuten voor aanvang van de les kan je je nog aanmelden, mits er 3 uur van te voren al genoeg aanmeldingen zijn. Fitness Adventure zal vóór aanvang van les contact met de klant opnemen om deze op de hoogte te stellen van de annulering. De te vervallen les kan worden ingehaald op een ander lesuur in diezelfde maand. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

5d De klant is officieel ingeschreven voor de les op het moment dat Fitness Adventure het verschuldigde lesgeld heeft ontvangen.
Bij het annuleren van een inschrijving voor een les is dit kosteloos tot 6 uur voor aanvang van de les. Wanneer de klant binnen 6 uur voor aanvang van de les annuleert zal er 1 les van de rittenkaart af gaan en gezien worden als gevolgde les. Restitutie van de betaling of les tegoed is niet mogelijk.

5e De zowel de losse lessen, rittenkaarten zijn persoonsgebonden en is hierdoor niet overdraagbaar aan derden.

5f Fitness Adventure zal er alles aan doen om de les volgens planning/afspraak door te laten gaan, maar behoudt zich het recht om een geplande les te annuleren als gevolg van overmacht of bij te weinig deelnemers. Fitness Adventure zal vóór aanvang van les contact met de klant opnemen om deze op de hoogte te stellen van de annulering. De te vervallen les kan worden ingehaald op een ander lesuur in diezelfde maand. Restitutie van het lesgeld en les tegoed is niet mogelijk.

6. PRIJZEN, BETALING & PRIJSWIJZIGINGEN

6a Na aanmelding voor een les is de klant verplicht het verschuldigde lesgeld te betalen vóór aanvang van de (eerste) les. Dit gebeurt via IDEAL of bankoverboeking.

6b Wanneer de klant niet aan de betalingsvoorwaarden heeft voldaan behoudt Fitness Adventure het recht om de klant dienst te weigeren.

6c Fitness Adventure behoudt zich het recht om prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen worden vooraf aangekondigd op de website en/of per e-mail.

7. VERZUIM & VAKANTIES

7a Fitness Adventure behoudt zich het recht gesloten te zijn op officiële feestdagen en mogelijk in vakanties een beperkt lesrooster te hanteren. Dit zal vroegtijdig kenbaar worden gemaakt op de website en/of via e-mail.

7b Bij langdurige ziekte c.q. blessure kan de klant op vertoon van een medische verklaring en in overleg met Fitness Adventure de rittenkaart tijdelijk deactiveren. Eerst word er gekeken of er een alternatieve les is binnen het Fitness Adventure aanbod die wel te volgen is met de blessure.

8. WORKSHOPS, CURSUSSEN EN LOSSE LESSEN

8a De klant kan deelnemen aan een geplande workshop, cursus of kamp door zich vooraf aan te melden bij Fitness Adventure en het verschuldigde bedrag te betalen. Inschrijving voor een workshop kan via het online reserveringssysteem of via een mail naar info@fitnessadventure.nl.

8b Het annuleren van een inschrijving voor een workshop en cursus is niet mogelijk. Na betaling is de inschrijving definitief. Restitutie is niet mogelijk.

Fitness Adventure – Zichtenburglaan 31 (1e etage) – 2544 EA Den Haag
www.fitnessadventure.nl – info@fitnessadventure.nl