Privacyverklaring

Privacyverklaring Fitness Adventure

Gevestigd op de Zichtenburglaan 31 2544 EA Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Naam: Fitness Adventure
Adres: Zichtenburglaan 31, 2544 EA Den Haag
Telefoonnummer: +31641435746
E-mailadres: info@fitnessadventure.nl
Website: http://www.fitnessadventure.nl
KvK-nummer: 52717038
BTW-nummer: 1457.69.756.B01
Contact persoon: Cynthia Reith

Persoonsgegevens

 • Als je een account aanmaakt dienen persoonsgegevens te worden opgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de overeenkomst met ons te kunnen sluiten en uit te voeren. Ook kunnen de persoonsgegevens worden gebruikt als je gebruik maakt van onze diensten. Als u deze gegevens niet wilt verstrekken, kan er geen overeenkomst tot stand komen.
 • Persoonsgegevens worden door ons niet aan derden verstrekt tenzij en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 • Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanmaken, wijzigen en verwijderen van uw account.
 • Je beheert zelf jouw eigen account en het bijbehorende wachtwoord.
 • Indien je inzage, wijziging of verwijdering van jouw persoonsgegevens wenst, kun je dit zelf verrichten via jouw account.
 • Buiten jouw account om bewaren wij jouw persoonsgegevens alleen om de overeenkomst uit te voeren. Denk hierbij aan gegevens over jouw betalingen en jouw contactgegevens. Indien je ons vraagt om inzage, wijziging of verwijdering van jouw persoonsgegevens dien je jezelf te legitimeren.
 • De persoonsgegevens die we van jou verzamelen zijn: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, eventueel bedrijfsnaam, facturen en betaalgedrag.

Account en wachtwoord

Ieder account is beveiligd met een wachtwoord. Je bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan ervan uit dat als er wordt ingelogd met het wachtwoord, dit geschiedt door de eigenaar van het betreffende account.

Doel van persoonsgegevens:

 • Het afhandelen van je betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of aanbiedingen;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Fitness Adventure verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Fitness Adventure neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fitness Adventure) tussen zit. Fitness Adventure gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Momoyoga: aan-/afmelden voor trainingen en workshops en het afhandelen van de betalingen van onze activiteiten aanbod.
 • Mollie-payments: zorgt voor het automatisch doorzetten van de betaling via Momoyoga.
 • MailChimp: voor het versturen van nieuwsbrieven en tussentijdse informatievoorziening.

Bewaartermijn

Fitness Adventure bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen volgens de belastingwet, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Derden

Fitness Adventure verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fitness Adventure blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Fitness Adventure maakt geen gebruik van functionele, analytische en tracking cookies.

Klachten
Fitness Adventure neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien je meent dat jouw privacy rechten worden geschonden heb je het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).